4 juli 2024 Adminmore

Zo groot is de impact van een sMilesdag!

Op zondag 30 juni 2024 zette een enthousiaste club rallyliefhebbers zich een dagje in voor pleegkinderen. Hoe groot is eigenlijk de impact van deze sMilesdag? “Heel groot,” aldus Chantal Wittenberg, communicatieadviseur pleegzorg bij Jeugdzorg Nederland. “Het positieve effect van een dag vol autoplezier, wordt versterkt doordat de kinderen op deze manier voelen dat ze er niet alleen voor staan.”

Een sMilesdag draait niet alleen om plezier, maar ook om herkenning en verbinding. Op deze dag zien ze dat er ook nog andere pleegkinderen zijn. Terwijl ze op school en bij de sport de uitzondering zijn. En dat is logisch, want alles is erop gericht om ze zo normaal mogelijk te laten opgroeien. Het besef dat ze niet de enige zijn, kan een enorme steun zijn. “Impliciet ervaren ze bovendien hoeveel mensen er om hen geven. Zonder dat het er specifiek om draait. En ook dat is belangrijk. Want pleegkinderen willen, net als alle andere kinderen, niet afwijken van de norm,” zegt Wittenberg.

De sMilesdag is uniek

Pleegzorg Nederland organiseert zelf eens in de twee jaar een weekend in Duinrell. En regionale pleegzorgorganisaties regelen het andere jaar een activiteit. Daarnaast organiseert stichting Het Vergeten Kind twee keer per jaar een evenement. Dat is een grotere doelgroep, namelijk alle kinderen die onder Jeugdzorg vallen. Dus ook kinderen die wél thuis wonen. Het effect van herkenning en verbinding is dan veel kleiner. Een initiatief zoals de sMilesdag, waarbij autoliefhebbers zich belangeloos inzetten om deze kinderen een bijzondere dag te bezorgen is dus heel uniek. 

De gedeelde passie verbindt

Wittenberg: “Juist die gedeelde fascinatie voor gave auto’s en de aandacht van zowel de vrijwilligers als de pleegkinderen voor hetzelfde onderwerp, maakt dit event extra waardevol. Het is die gedeelde passie die verbindt.” En het zijn niet alleen de pleegkinderen die met een brede sMile aan de dag terugdenken. Ook de vrijwilligers van de afgelopen edities zijn het erover eens dat het verrijkende ervaring is.

Enorme hoeveelheid aan informele steun

Voor de pleegouders zelf is de sMilesdag ook een waardevolle ervaring. Het biedt hen de kans om een dagje uit te hebben zonder het gevoel anders te zijn. “Je hebt dan toch een ander gesprek met elkaar dan bijvoorbeeld op het schoolplein,” legt Wittenberg uit. “Tijdens de sMilesdag weet iedereen precies wat het is. Je hoeft niets uit te leggen om herkenning vinden bij elkaar. Dat is een enorme hoeveelheid aan informele steun.”

Rugzakje met positieve ervaringen

Wittenberg benadrukt hoe belangrijk het is dat er initiatieven zoals de sMiles Foundation zijn. “In een tijd van bezuinigingen en tekort aan personeel en pleeggezinnen in de Jeugdzorg is het fijn om te merken dat er in de maatschappij oog is voor de uitdagingen waar pleegkinderen mee te maken krijgen. Ze hebben in hun leven al heel veel moeten meemaken. Het is aan de pleegouders om ervoor te zorgen dat het rugzakje ook gevuld wordt met gezonde, positieve ervaringen. En de sMilesdag is dan een heel mooie. Het gezegde ‘It takes a village to raise a child’ is nu meer dan ooit relevant. Alle lof dus, vanuit onze organisatie voor de energie en het enthousiasme van de vrijwilligers van de Smiles Foundation.”