Over de stichting

Verbonden door een passie voor auto's

De sMiles Foundation is ontstaan vanuit een gedeelde passie voor rallyrijden. Met die passie wilden we meer doen. Samen de wereld een beetje mooier maken, door ons in te zetten voor iets dat er echt toe doet. Het geluk van kinderen gaat ons aan het hart. Vanuit dat hart willen wij daar iets aan bijdragen. Met de sMiles Foundation doen we dat. We zetten ons in om kinderen die dat echt even nodig hebben, die daar echt aan toe zijn, de dag van hun leven te bezorgen.

Doelstelling stichting sMiles Foundation

Het doel van de stichting is het om kinderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken – samen met hun gezin – een geweldige dag te laten beleven. Dit doen we meerdere keren per jaar door speciale events te organiseren. Centrale thema’s van die events zijn altijd auto’s en passie voor auto’s.

De stichting

De stichting wordt vertegenwoordigd door het (be)stuur, hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

A. van Beek – Voorzitter

P. van ’t Riet – Secretaris

R. Jeurissen – Penningmeester

J. Gombert – Bestuurslid

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar en zijn direct na hun aftreden herbenoembaar. Bestuursleden kunnen maximaal 2 keer worden herbenoemd. De bestuurders zijn onbezoldigd, we hebben geen medewerkers op de loonlijst.

De jaarrekening van 2022 is hier te downloaden. De stichting is opgericht op 23 november 2017. In het eerste boekjaar zijn alleen voorbereidende activiteiten uitgevoerd. Klik voor de jaarrekeningen van 20182019, 2020 en 2021.

Een big smile

Wat hébben we veel smiles gezien!

394

sMiles … and counting!